Przeglądasz: psychiatria

Substancje aktywne

Wortioksetyna

Działanie Mechanizm działania wortioksetyny jest związany z modulowaniem aktywności receptorów serotoninergicznych oraz zahamowaniem aktywności transportera serotoniny.…

Substancje aktywne

Agomelatyna

Działanie Mechanizm działania Agonista receptorów melatonergicznych MT1 i MT2, antagonista receptorów 5-HT2C, wykazuje działanie przeciwdepresyjne. Nie…

Substancje aktywne

Tianeptyna

Tianeptyna to lek o działaniu przeciwdepresyjnym. Posiada nietypowy mechanizm działania, gdyż zwiększa wychwyt zwrotny (transport…

Substancje aktywne

Fenelzyna

Fenelzyna (łac. Phenelzinum) – nieselektywny, nieodwracalny inhibitor monoaminooksydazy (IMAO). Pochodna hydrazyny o budowie zbliżonej do…

Substancje aktywne

Moklobemid

Moklobemid jest lekiem przeciwdepresyjnym zaliczanym do selektywnych, odwracalnych inhibitorów MAO-A (monoaminooksydazy typu A). MAO-A to…

Substancje aktywne

Mirtazapina

Mirtazapina to lek przeciwdepresyjny o budowie czteropierścieniowej. Blokuje receptory adrenergiczne i serotoninergiczne (zaliczana do grupy NaSSA, co…

Substancje aktywne trazodon

Trazodon

Trazodon jest inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny wykazującym działanie przeciwdepresyjne. Oprócz hamowania wychwytu zwrotnego serotoniny (blokowania…

Substancje aktywne

Mianseryna

Mianseryna to czteropierścieniowy lek przeciwdepresyjny, pochodna piperazynoazepiny. Działa poprzez blokowanie receptorów 2-adrenergicznych, co powoduje nasilenie…

Substancje aktywne

Milnacipran

Organiczny związek chemiczny, lek przeciwdepresyjny o niewielkiej kardiotoksyczności w porównaniu z innymi preparatami tej grupy…

Substancje aktywne

Wenlafaksyna

Wenlafaksyna należy do grupy leków przeciwdepresyjnych o nowej strukturze. Zarówno wenlafaksyna, jak i jej główny…