Przeglądasz: Moklobemid

Substancje aktywne

Moklobemid

Moklobemid jest lekiem przeciwdepresyjnym zaliczanym do selektywnych, odwracalnych inhibitorów MAO-A (monoaminooksydazy typu A). MAO-A to…