Przeglądasz: antydepresanty

Substancje aktywne

Moklobemid

Moklobemid jest lekiem przeciwdepresyjnym zaliczanym do selektywnych, odwracalnych inhibitorów MAO-A (monoaminooksydazy typu A). MAO-A to…

Substancje aktywne

Mirtazapina

Mirtazapina to lek przeciwdepresyjny o budowie czteropierścieniowej. Blokuje receptory adrenergiczne i serotoninergiczne (zaliczana do grupy NaSSA, co…

Substancje aktywne trazodon

Trazodon

Trazodon jest inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny wykazującym działanie przeciwdepresyjne. Oprócz hamowania wychwytu zwrotnego serotoniny (blokowania…

Substancje aktywne

Mianseryna

Mianseryna to czteropierścieniowy lek przeciwdepresyjny, pochodna piperazynoazepiny. Działa poprzez blokowanie receptorów 2-adrenergicznych, co powoduje nasilenie…

Substancje aktywne

Duloksetyna

Mechanizm działania Inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny (5-HT) i noradrenaliny. Słabo hamuje zwrotny wychwyt dopaminy, nie wykazuje…

Substancje aktywne

Milnacipran

Organiczny związek chemiczny, lek przeciwdepresyjny o niewielkiej kardiotoksyczności w porównaniu z innymi preparatami tej grupy…

Substancje aktywne

Wenlafaksyna

Wenlafaksyna należy do grupy leków przeciwdepresyjnych o nowej strukturze. Zarówno wenlafaksyna, jak i jej główny…

Substancje aktywne

Opipramol

Opipramol to lek z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, jednak w przeciwieństwie do większości z nich nie hamuje wychwytu…

Substancje aktywne

Doksepina

Doksepina to lek przeciwdepresyjny o budowie trójpierścieniowej, pochodna dibenzoksepiny. Blokuje transport monoamin (głównie noradrenaliny) z…

Substancje aktywne

Amitryptylina

Amitryptylina to lek z grupy trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych. Blokuje transport neuroprzekaźników noradrenaliny i serotoniny z…