Podkarpackie placówki medyczne świadczące pomoc osobom w stanie kryzysu psychicznego

Kliniczny Oddział Dzienny Psychiatryczny
Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie

Klinika Psychiatrii Ogólnej
ul. Szopena 2
35-303 Rzeszów
budynek E, I piętro

Izba przyjęć szpitala tel.: 17 866 61 01

Dyżurka pielęgniarska: tel. 17 86 66 233
Gabinet psychologów: tel. 17 86 66 235
Sekretariat: tel./fax 17 86 66 241

Ta strona jest nieustannie aktualizowana wraz z napływem informacji o kolejnych placówkach oferujących profesjonalną pomoc psychiatryczno – psychologiczną.
Jeśli masz informację o placówkach medycznych świadczących pomoc w tym rejonie, a które nie zostały ujęte na naszej liście, prosimy prześlij nam o tym informację.
Dzięki temu zaktualizujemy naszą listę.