Pacjenci cierpiący na zaburzenia psychiczne, często mają trudności z korzystaniem z placówek medycznych. Agorafobia, klaustrofobia jak i inne zaburzenia sprawiają, że zgłoszenie się na zwykłe badanie, lub wizytę lekarską wiąże się z bardzo silnym stresem, który często kończy się rezygnacją pacjenta z badań, czy też konsultacji lekarskich.

Status: Wstrzymano do czasu zakończenia pandemii
Priorytet: Główny

Z tego powodu postanowiliśmy rozpocząć program certyfikacji placówek medycznych pod kątem dostępności dla pacjentów z zaburzeniami psychicznymi. Sprawdzimy zarówno przygotowanie personelu placówki jak i posiadany przez nią sprzęt diagnostyczny, a jeśli nie pojawią się uchybienia przyznamy certyfikat dzięki któremu Pacjenci będą mieli pewność, że są w miejscu które dba o osoby z zaburzeniami.

Głównymi aspektami, podlegającymi certyfikacji są:

  • Przygotowanie merytoryczne personelu
  • Sprzęt używany w placówce (czy spełnia obecne standardy w zakresie zapobiegania napadom epilepsji, klaustrofobii itp.)
  • Czas oczekiwania na badania, oraz warunki oczekiwania.
  • Sposób zachowania personelu wobec pacjentów z zaburzeniami.
  • Architektura oraz oświetlenie budynku.
  • Poziomy hałasu oraz innych czynników drażniących.

Podsumowując, naszym celem jest stworzenie mapy placówek w których będziecie mogli komfortowo korzystać z opieki medycznej, bez lub z minimalnym ryzykiem doświadczenia ataków wiążących się z waszymi zaburzeniami.

Dla przykładu, certyfikujemy badania z użyciem tomografu oraz rezonansu komputerowego. Zwracając uwagę nie tylko na to czy urządzenie zapewnia odpowiednią przestrzeń badanemu, ale również sprawdzamy oświetlenie pomieszczenia diagnostycznego, kontakt z prowadzącym badanie, poziom czystości, dostępną przestrzeń, proces przygotowania do badania oraz przeszkolenie personelu w zakresie wsparcia pacjenta w razie ataków paniki, epilepsji itp.

Podziel się

Komentowanie wyłączone