Trazodon jest inhibitorem wychwytu zwrotnego serotoniny wykazującym działanie przeciwdepresyjne. Oprócz hamowania wychwytu zwrotnego serotoniny (blokowania jej transportu z przestrzeni międzykomórkowej z powrotem do komórki nerwowej) blokuje receptory serotoninowe 5-HT2.

Trazodon

Trazodon powoduje wzrost poziomu serotoniny w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN). Serotonina to monoamina wpływająca na wiele funkcji organizmu m.in. na nastrój. Spadek jej poziomu w OUN jest wg jednej z teorii, podłożem powstania depresji.

Trazodon zmniejsza zahamowanie psychoruchowe, korzystnie wpływa na nastrój, działa przeciwlękowo i przywraca fizjologiczny rytm snu. Nie wywiera działania pozapiramidowego (czyli nie powoduje m.in. różnego rodzaju mimowolnych, nieskoordynowanych ruchów), nie nasila przewodnictwa adrenergicznego.
Trazodon jest wskazany w leczeniu zaburzeń depresyjnych o różnej etiologii, w tym depresji przebiegającej z lękiem. Lek jest stosowany u osób dorosłych.

Lek jest stosowany doustnie, po posiłku. Leczenie powinno trwać co najmniej miesiąc. Lek jest stosowany raz dziennie (wieczorem przed snem) lub dwa razy dziennie. W przypadku zwiększania oraz zmniejszania dawki, powinno to być czynione stopniowo. Lek może upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych. Podczas leczenia nie zaleca się spożywania alkoholu. Osoby chore na depresję powinny być wnikliwie obserwowane podczas leczenia (zwłaszcza w pierwszych tygodniach) pod kątem nasilenia objawów depresji oraz wystąpienia myśli i/lub prób samobójczych.

Lek po podaniu doustnym dobrze się wchłania, a jego maksymalne stężenie w surowicy jest osiągane po 4 h. Trazodon ulega przemianom w wątrobie m.in. do czynnego metabolitu m-chlorofenylopiperazyny. Biologiczny okres półtrwania wynosi ok. 12 h. Lek jest wydalany głównie z moczem w postaci metabolitów.

Dostępne na polskim rynku leki zawierające Trazodon:

Podziel się

Komentowanie wyłączone