Sertralina to silnie działający lek należący do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Blokuje transport serotoniny z powrotem do komórki nerwowej przez co poziom tej monoaminy w ośrodkowym układzie nerwowym wzrasta.

Sertralina

W niewielkim stopniu blokuje również transport dopaminy i noradrenaliny. W dawkach leczniczych blokuje również transport serotoniny do płytek krwi. W niewielkim stopniu wiąże się z receptorami adrenergicznymi, histaminowymi, muskarynowymi, dopaminergicznymi, serotoninergicznymi, benzodiazepinowymi i GABA. Przewlekłe stosowanie leku powoduje zmniejszenie liczby i reaktywności receptorów noradrenergicznych w mózgowiu.

Wskazaniami do stosowania sertraliny są zaburzenia depresyjne (również z objawami lęku), zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (dorośli i dzieci od 6. rż.), lęk napadowy z agorafobią (chorobliwy lęk przed otwartą przestrzenią) lub bez niej, fobia społeczna, pourazowe zaburzenia stresowe. Nie wykazano działania uzależniającego ani niebezpieczeństwa nadużywania leku. Nie stwierdza się także działania uspokajającego ani osłabienia sprawności psychomotorycznej.

Lek podaje się doustnie, raz dziennie, rano lub wieczorem, niezależnie od posiłków. Leczenie depresji kontynuować przez 6 miesięcy po uzyskaniu poprawy. W leczeniu lęku napadowego, fobii społecznej oraz pourazowych zaburzeń stresowych, działanie sertraliny obserwuje się w ciągu pierwszych 7 dni. Pełny efekt kliniczny zostaje osiągnięty po 2–4 tyg. leczenia (w przypadku zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych pełny efekt może być osiągnięty dopiero po dłuższym stosowaniu). W trakcie leczenia należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Sertralinę należy odstawiać stopniowo (co najmniej przez 1–2 tyg.) w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów odstawienia.

Po podawaniu doustnym przez 2 tyg. w dawce 50-200 mg/d, maksymalne stężenie w surowicy jest osiągane po 4,5–8,4 h. Stan stacjonarny (stan, w którym szybkość wprowadzania leku do organizmu jest równa szybkości jego usuwania) osiągany jest po 7 dniach podawania. Pokarm zasadniczo nie wpływa na dostępność biologiczną. Biologiczny okres półtrwania wynosi ok. 22–36 h. Lek ulega szybkim przemianom w wątrobie do nieaktywnych metabolitów, które są wydalane przez nerki i z kałem w równych ilościach. Mniej niż 0,2% sertraliny jest wydalane w niezmienionej postaci z moczem. Niewydolność wątroby powoduje wydłużenie okresu usuwania leku z organizmu.

Podziel się

Komentowanie wyłączone