Paroksetyna to silnie działający lek należący do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Blokuje transport serotoniny z powrotem do komórki nerwowej przez co poziom tej monoaminy w ośrodkowym układzie nerwowym wzrasta.

Paroksetyna

Pod względem budowy chemicznej nie można jej zaklasyfikować do tzw. klasycznych leków przeciwdepresyjnych (trójpierścieniowych i czteropierścieniowych). Wiąże się w niewielkim stopniu z receptorami adrenergicznymi, histaminowymi, muskarynowymi, dopaminergicznymi, czy serotoninergicznymi.

Wskazaniami do stosowania paroksetyny są ciężkie epizody depresji, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, zaburzenia lękowe z napadami lęku z agorafobią (chorobliwy lęk przed otwartą przestrzenią) lub bez niej, fobia społeczna, zaburzenia lekowe uogólnione, zaburzenia stresowe pourazowe. Paroksetynę należy stosować jedynie u osób dorosłych.

Lek podaje się doustnie, rano, podczas posiłku. Po uzyskaniu poprawy leczenie należy kontynuować przez kilka miesięcy (ciężkie epizody depresji – co najmniej 6 miesięcy). Paroksetynę należy odstawiać stopniowo (przez co najmniej kilka tygodni) w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów odstawienia. W trakcie leczenia należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Po podaniu doustnym łatwo się wchłania. Paroksetyna ulega tzw. efektowi pierwszego przejścia, co oznacza, że jej ilość we krwi jest mniejsza od ilości wchłoniętej w przewodzie pokarmowym. Biologiczny okres półtrwania jest zmienny i najczęściej wynosi ok. 24 h. Stan stacjonarny (stan, w którym szybkość wprowadzania leku do organizmu jest równa szybkości jego usuwania) ustala się ok. 7–14 dni po rozpoczęciu leczenia. U osób w podeszłym wieku, z ciężką niewydolnością nerek lub wątroby stężenia leku we krwi są większe. Paroksetyna ulega przemianom w wątrobie do nieaktywnych metabolitów, które są łatwo usuwane z organizmu. Wydalanie następuje z moczem (ok. 64%) oraz z kałem (ok. 36%).

Podziel się

Komentowanie wyłączone