Moklobemid jest lekiem przeciwdepresyjnym zaliczanym do selektywnych, odwracalnych inhibitorów MAO-A (monoaminooksydazy typu A). MAO-A to enzym rozkładający noradrenalinę, serotoninę i dopaminę (neuroprzekaźniki). Hamowanie aktywności tego enzymu prowadzi do zwiększania stężenia ww. neuroprzekaźników w przestrzeni między kolejnymi komórkami nerwowymi, co prowadzi do wzrostu ich poziomu w określonych strukturach ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Moklobemid

Noradrenalina odgrywa ważną rolę w regulacji czynności bioelektrycznej kory mózgowej, w procesach uczenia się i pamięci, w procesach snu i czuwania, w regulacji koncentracji i uwagi. Może ona brać również udział w regulacji czynności ruchowych, łaknienia oraz czynności hormonalnych. Serotonina bierze udział w kontroli rytmu snu i czuwania oraz wpływa na funkcje poznawcze (intelektualne), percepcję czuciową (w tym odczuwanie bólu), regulację temperatury organizmu, aktywność ruchową, łaknienie, zachowania seksualne, wydzielanie hormonów oraz nastrój. Spadek poziomu noradrenaliny i serotoniny w OUN, jest wg jednej z teorii, podłożem powstania depresji.

Moklobemid poprawia aktywność psychoruchową, nastrój, jakość snu, zmniejsza dysforię (zaburzenie nastroju przejawiające się wzmożoną drażliwością, gniewem, płaczliwością oraz agresywnym zachowaniem), brak napędu, trudności w koncentracji, wyczerpanie. Lek łagodzi również objawy związane z fobią społeczną. Jest pozbawiony właściwości uspokajających i nie upośledza koncentracji uwagi.

Moklobemid jest wskazany w leczeniu zaburzeń depresyjnych i fobii społecznej. Lek jest stosowany u osób dorosłych.

Moklobemid jest stosowany doustnie, po posiłku. W celu osiągnięcia pełnego efektu farmakologicznego w leczeniu depresji, lek należy stosować co najmniej 4–6 tyg. Stosowanie moklobemidu nie upośledza czynności wymagających skupienia uwagi (np. prowadzenie pojazdów mechanicznych). Na początku leczenia należy jednak zwracać uwagę na możliwe indywidualne reakcje na lek. Podczas leczenia moklobemidem nie należy spożywać alkoholu. Ponieważ w trakcie leczenia może występować nadwrażliwość na tyraminę, zaleca się unikanie jedzenia dużych ilości bogatych w nią potraw (czekolada, wędzone mięso i ryby, ser żółty, przetwory soi, wyciąg z drożdży). Osoby chore na depresję powinny być wnikliwie obserwowane podczas leczenia (zwłaszcza w pierwszych tygodniach) pod kątem nasilenia objawów depresji oraz wystąpienia myśli i/lub prób samobójczych.

Moklobemid po podaniu doustnym wchłania się całkowicie z przewodu pokarmowego, największe stężenie osiąga po 1 h. Pokarm spowalnia, lecz nie ogranicza wchłaniania. Moklobemid podlega efektowi pierwszego przejścia, co oznacza, że jego ilość we krwi jest mniejsza od ilości wchłoniętej w przewodzie pokarmowym. Ulega przemianom w wątrobie. Biologiczny okres półtrwania wynosi 2–4 h. Jest wydalany przez nerki w postaci nieczynnych metabolitów. W postaci niezmienionej wydalany jest niecały 1% leku.

Podziel się

Komentowanie wyłączone