Organiczny związek chemiczny, lek przeciwdepresyjny o niewielkiej kardiotoksyczności w porównaniu z innymi preparatami tej grupy terapeutycznej. Pochodna cyklopropanu, niewybiórczy inhibitor zwrotnego wychwytu monoamin (głównie serotoniny i noradrenaliny). Nie wykazuje powinowactwa do receptorów α1, α2, β, muskarynowych, histaminowych H1, dopaminergicznych D2, serotoninergicznych 5-HT1, 5-HT2, ani benzodiazepinowych.

Milnacipran

Milnacipran wskazany jest w chorobie dwubiegunowej z występującymi epizodami depresyjnymi oraz w przebiegu depresji endogennej lub depresji ze stanami pobudzenia psychicznego i niepokoju. Wykazuje umiarkowanie silne działanie uspokajające, antydepresyjne i podnoszące aktywność życiową. Umożliwia zasypianie i spokojny sen, a także poprawia nastrój dzięki regulowaniu przewodnictwa nerwowego.

 

Podziel się

Komentowanie wyłączone