Fluwoksamina to silnie działający lek należący do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Blokuje transport serotoniny z powrotem do komórki nerwowej przez co poziom tej monoaminy w ośrodkowym układzie nerwowym wzrasta. Wiąże się w minimalnym stopniu z receptorami adrenergicznymi, histaminowymi, muskarynowymi, dopaminergicznymi, czy serotoninergicznymi.

Fluwoksamina

Wskazaniami do stosowania fluwoksaminy są duże zaburzenia depresyjne oraz zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (również u dzieci od 8. rż. i młodzieży). Działanie przeciwdepresyjne można zaobserwować już w pierwszym tygodniu stosowania.

Lek podaje się doustnie, raz lub kilka razy dziennie w zależności od dawki. Po uzyskaniu poprawy leczenie przeciwdepresyjne należy kontynuować co najmniej przez 6 miesięcy, natomiast leczenie zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych u dzieci po 8. rż. i młodzieży – ponad 10 tyg. Fluwoksaminę należy odstawiać stopniowo (przez co najmniej 1–2 tyg.) w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów odstawienia. W trakcie leczenia należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn (gdyż może wystąpić nadmierna senność).

Po podaniu doustnym lek wchłania się szybko i całkowicie. Pokarm nie wpływa na dostępność biologiczną leku, która wynosi 53%. Maksymalne stężenie w surowicy osiąga 3–8 h po podaniu. Po podaniu pojedynczej dawki biologiczny okres półtrwania wynosi ok. 13–15 h, natomiast po 10–14 dniach stosowania – 17–22 h. Lek ulega przemianom w wątrobie do co najmniej 9 metabolitów wydalanych przez nerki, z których 2 główne wykazują niewielką aktywność farmakologiczną.

Podziel się

Komentowanie wyłączone