Przeglądasz: Baza Wiedzy

Baza Leków Depralin

Depralin

Depralin zawiera escytalopram i jest stosowany w leczeniu depresji (duże epizody depresji) oraz zaburzeń lękowych…

Baza Leków ApoEscitaxin Oro

ApoEscitaxin Oro

ApoEscitaxin Oro to lek przeciwdepresyjny z  grupy Inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI). Substancją czynną leku…

Baza Leków Aciprex

Aciprex

Aciprex to lek przeciwdepresyjny. Wskazaniem do stosowania preparatu jest leczenie pogłębionej depresji, a także zaburzeń…

Baza Leków Trittico CR

Trittico XR

Trittico XR to lek stosowany do leczenia zaburzeń depresyjnych o różnej etiologii, w tym depresji…

Baza Leków Trittico CR

Trittico CR

Trittico CR Trazodoni hydrochloridum 75 mg, tabletki o przedłużonym uwalnianiu 150 mg, tabletki o przedłużonym…

Substancje aktywne

Wortioksetyna

Działanie Mechanizm działania wortioksetyny jest związany z modulowaniem aktywności receptorów serotoninergicznych oraz zahamowaniem aktywności transportera serotoniny.…

Substancje aktywne

Agomelatyna

Działanie Mechanizm działania Agonista receptorów melatonergicznych MT1 i MT2, antagonista receptorów 5-HT2C, wykazuje działanie przeciwdepresyjne. Nie…