Rozpoczęto pierwsze testy kliniczne terapii z zastosowaniem psylocybiny pod kątem leczenia ciężkiej depresji u pacjentów z rakiem.

Pierwsze badanie kliniczne w celu przetestowania bezpieczeństwa i wykonalności terapii psylocybinowej z jednoczesnym wsparciem pacjenta  w leczeniu depresji u pacjentów z rakiem zostało uruchomione 16 września przez Maryland Oncology Hematology w Aquilino Cancer Center w Adventist HealthCare Shady Grove Medical Center. Główny terapeuta będzie nadzorował grupy od dwóch do czterech pacjentów otrzymujących syntetyczną formę psylocybiny, będących pod stałą kontrolą indywidualnego terapeuty nadzorującego stan pacjenta.

„Tradycyjne metody leczenia ciężkiej depresji nie działają u wszystkich pacjentów z rakiem. To badanie może zmienić sposób, w jaki pomagamy chorym na raka radzić sobie z psychologicznym wpływem chorób zagrażających życiu. Zbadamy połączenie zindywidualizowanego leczenia z administracją grupową w celu stworzenia sieci wsparcia i wspólnych doświadczeń, które mogą zapewnić długotrwałą ulgę w objawach depresji.”

Wyjaśnia: Manish Agrawal, MD, główny badacz w Maryland Oncology Hematology w Aquilino Cancer Center w Adventist HealthCare Shady Grove Medical Center

Ponad 2 miliony ludzi w USA jest leczonych każdego roku z powodu raka, około 25% z nich cierpi na poważną depresję, jednak wiele tradycyjnych metod opieki psychiatrycznej nie jest skutecznych w przypadku tych pacjentów.

Lekarze z Maryland Oncology Hematology, największej prywatnej placówki onkologicznej w Maryland, zapiszą 30 pacjentów do nowego badania w ciągu sześciu miesięcy. Każdy pacjent otrzyma pojedynczą dawkę 25 mg zsyntetyzowanej psylocybiny, połączoną ze wsparciem psychologicznym od specjalnie przeszkolonych terapeutów. Psylocybina zostanie podana dwóm do czterem pacjentom jednocześnie, przy czym każdy pacjent będzie indywidualnie wspierany przez całe sześć do ośmiu godzin doświadczenia związanego ze spożyciem psylocybiny. Uczestnicy spotkają się z wyznaczonym terapeutą w celu ustalenia relacji terapeutycznej przed otrzymaniem psylocybiny. Pacjenci będą obserwowani przez co najmniej osiem tygodni, aby zmierzyć zmiany w objawach depresji.

Lekarze coraz chętniej zajmują się jakością życia, a nie tylko przedłużaniem życia pacjentów chorych na raka. W odpowiedzi na ten trend, zabiegi będą przeprowadzane w nowym centrum o powierzchni 750 metrów kwadratowych w Aquilino Cancer Center, specjalnie zaprojektowanym do przeprowadzenia testów terapii psylocybinowej. Przestrzeń będzie również miejscem terapii grupowej i indywidualnej, zajęć z akupunktury, ćwiczeń i opieki indywidualnej oraz innych form zaspokajania emocjonalnych i psychologicznych potrzeb pacjentów z rakiem, ich rodzin i najbliższych.

„W opiece nad chorymi na raka istnieje krótkowzroczność i intensywna koncentracja na leczeniu choroby, ale diagnoza raka ma daleko idący wpływ na życie danej osoby, w tym jej zdrowie emocjonalne i duchowe” – powiedział dr Paul Thambi, badacz biorący udział w badaniu. i onkolog z Maryland Oncology Hematology. „Potrzebujemy lepszych narzędzi, aby zaspokoić wszystkie potrzeby naszych pacjentów, a konkretnie radzić sobie z psychologicznymi skutkami ich choroby”.

Badanie wykorzysta eksperymentalną terapię psylocybinową COMPASS Pathway COMP360, w której COMP360, zsyntetyzowany preparat psylocybiny, jest podawany w połączeniu ze wsparciem psychologicznym od terapeutów przeszkolonych w protokole COMPASS. COMPASS Pathways, firma zajmująca się ochroną zdrowia psychicznego, zapewniła wsparcie, szkolenie i finansowanie badania.

Aby wziąć udział w badaniu, pacjenci w wieku powyżej 18 lat muszą mieć złośliwego raka i zdiagnozowane duże zaburzenie depresyjne bez jednoczesnego stosowania leków przeciwdepresyjnych, przeciwpsychotycznych lub marihuany podczas badań przesiewowych. Osoby z historią pewnych schorzeń psychiatrycznych nie będą mogły uczestniczyć z powodu znanego ryzyka wystąpienia powikłań po terapii psylocybinowej u tych pacjentów.

Sama psylocybina jest ostatnio obiektem zainteresowania wielu naukowców, w maju tego roku pisaliśmy o możliwym zastosowaniu tej substancji w leczeniu uzależnień, zapraszamy do zapoznania się z tym artykułem.

Źródło: Adventist HealthCare

Podziel się

Komentowanie wyłączone