Kiedy pojawiają się wiadomości o brutalnym ataku w przestrzeni publicznej, czasami słyszymy, że może to być związane z chorobą psychiczną – może to skłonić nas do pytania, czy można było przewidzieć wystąpienie przemocy lub jej zapobiec. Aktualne badania na temat związków między przemocą a chorobami psychicznymi zostały przedstawione w specjalnym styczniowo-lutowym wydaniu Harvard Review of Psychiatry.

„Artykuły w tym wydaniu specjalnym służą do podsumowania ważnych aspektów złożonego związku między chorobami psychicznymi a gwałtownymi zachowaniami, oraz do wyjaśnienia potencjału praktyków i badaczy zajmujących się zdrowiem psychicznym, w celu odegrania bardziej produktywnej roli w zapobieganiu przemocy”
czytamy we wprowadzeniu autorstwa redaktora gościnnego dr Jeffreya Swansona, profesora psychiatrii i nauk behawioralnych w Duke University School of Medicine.

Spostrzeżenia ekspertów dotyczące leczenia i zapobiegania przemocy związanej z chorobami psychicznymi

Przemoc i poważne choroby psychiczne to dwa „priorytetowe” problemy zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych. Jednak trudno jest wykazać i zrozumieć powiązania między nimi, jeśli w ogóle takowe istnieją. Badania sugerują, że tylko niewielki odsetek aktów przemocy występujących w społeczności – od trzech do pięciu procent – można przypisać chorobom psychicznym. „Zdecydowana większość sprawców brutalnych zbrodni nie cierpi na dającą się zdiagnozować chorobę psychiczną i odwrotnie, większość osób z zaburzeniami psychicznymi nigdy nie jest agresywna” – pisze dr Swanson.

Reprezentując szeroki wachlarz intelektualnych i klinicznych perspektyw, artykuły w wydaniu specjalnym „odzwierciedlają zarówno wielopłaszczyznowy charakter problemu, jak i znaczenie badań interdyscyplinarnych w informowaniu o skutecznych terapiach oraz nurtach dążących do rozwiązania problemu”. Tematy obejmują:

Terapia zdrowia psychicznego w celu zapobiegania przemocy. W dwóch artykułach dokonano przeglądu aktualnych badań i praktyki w zakresie leków i terapii behawioralnych w celu zmniejszenia wrogości i agresji, koncentrując się na schizofrenii i zaburzeniach ze spektrum autyzmu. Chociaż istnieją dowody na to, że niektóre terapie zmniejszają gwałtowne zachowania, pozostaje niejasne, jak one działają – szczególnie w przypadku tych dwóch zasadniczo różnych zaburzeń.

Przemoc wobec rodziny. Opiekunowie i inni członkowie rodzin osób z poważnymi chorobami psychicznymi są często ofiarami przemocy; dowody sugerują, że dotyczy to 1 na 5 członków rodziny. Oprócz typowych czynników ryzyka, takich jak nadużywanie narkotyków i nieprzyjmowanie przepisanych leków, do tych zdarzeń może przyczyniać się dynamika relacji wewnątrz rodzinnych.

Ocena ryzyka przemocy. Ocena ryzyka przemocy u poszczególnych pacjentów stanowi trudne wyzwanie dla specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym. Kolumna ekspercka dotyczy rzeczywistych sytuacji, w których przeprowadza się te oceny, w których lekarze „muszą zrównoważyć kwestie etyczne i kliniczne z obowiązkiem prawnym  i uczciwością”.

Masowe strzelaniny. Artykuł „Perspectives” oferuje wgląd w rolę chorób psychicznych w masowych strzelaninach. Autorzy proponują strategię badania złożonych przyczyn tych tragicznych wydarzeń, z szerszą wspólną rolą psychiatrii w zapobieganiu im. Badacze powinni „celowo odrzucić stygmatyzujące założenie, że psychopatologia jest głównym motorem strzelaniny z dużą ilością bezbronnych ofiar”.

Zapobieganie przemocy z użyciem broni. Dr Swanson jest głównym autorem artykułu przedstawiającego stanowe prawa zezwalające psychiatrom lub innym specjalistom na składanie wniosków o wydanie nakazu sądowego w celu odebrania broni pacjentom, którzy stwarzają „bezpośrednie ryzyko” krzywdy sobie lub innym. Coraz więcej stanów uchwaliło nakazy ochrony przed skrajnym ryzykiem – czasami nazywane przepisami „czerwonej flagi” – umożliwiające organom ścigania tymczasowe usuwanie broni od osób, których zachowania wskazują na bezpośrednie ryzyko przemocy. Towarzyszący esej „Disruptive Innovations” omawia potencjalne korzyści i wyzwania związane z tą rolą dla profesjonalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym.

Dr Swanson wyraża nadzieję, że artykuły w wydaniu specjalnym dostarczą solidnych podstaw dla prowadzenia dalszych badań prowadzących do osiągnięcia dwóch krytycznych, uzupełniających się celów: „znaczącego zmniejszenia liczby okaleczeń i śmiertelności w populacji oraz bezpiecznej i pełnej szacunku integracji ludzi z wyszczególnionymi chorobami psychicznymi w życie społeczności, wraz z akceptacją i wsparciem, które pozwolą im się rozwijać ”.

Zapraszamy do zapoznania się z tekstem oryginalnym oraz samym wydaniem Harvard Review of Psychiatry, w celu poznania pełnej treści opracowań.

Podziel się

Komentowanie wyłączone