Nowe badania potwierdzają wpływ ketaminy na leczenie depresji oraz innych zaburzeń psychicznych.

Zespól badaczy ze Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych, kierowany przez Katherine Beck, (MRCPsych Department of Psychosis Studies, Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience, King’s College London), zbadał wpływ stosowania chlorowodorku ketaminy na pacjentów zdrowych oraz cierpiących na schizofrenie.

Ketamina jest obecnie często stosowania w leczeniu depresji jak również innych zaburzeń psychicznych. Jednak jej stosowanie wywołuje ryzyko pojawienia się schizofrenii oraz objawów psychomimetycznych. Nie jest jednak znana dokładna częstotliwość oraz zakres zaburzeń związanych ze stosowaniem ketaminy u tychże pacjentów.

W meta-analizie badacze zbadali wpływ ketaminy na 725 pacjentów z 36 niezależnie przeprowadzanych badań kontrolowanych poprzez próbę placebo. Stosujących metody oceny BPRS oraz PANSS.

Średni wiek pacjentów wynosił 28,3 lat oraz 533 (73,6%) z nich było płci męskiej.

Badacze ujęli w badaniach również raportowane przez przedstawicieli służby zdrowia objawy występujące u pacjentów po podaniu sub-anestetycznych dawek ketaminy.

Aby badania mogły zostać zakwalifikowane do meta-analizy, musiały one również zawierać badanie skrzyżowane z użyciem placebo mierzone w skalach BPRS lub PANS i dostarczyć wyniki umożliwiające oszacowanie średnich różnic pomiędzy stosowaniem ketaminy oraz placebo.

Badacze przeprowadzający meta-analizę zastosowali skale SMD i obliczyli różnice w odpowiedzi na leczenie pacjentów stosujących ketamine oraz placebo.

Wyniki pokazały że duże dawki ketaminy powodują znaczny wzrost zarówno pozytywnych jak i negatywnych symptomów stosowania ketaminy zarówno u pacjentów zdrowych jak i chorych na schizofrenie, w stosunku do pacjentów którym podano placebo. Jednocześnie stwierdzono że częściej występują objawy pozytywne niż negatywne (szacunkowo 0,36; 95% CI, 0,12-0,61; P = 0,004).

W szczególności ketamina racemiczna oraz S-ketamina wiązała się z ze statystycznie znaczącym wzrostem przejściowej psychopatologii u uczestników badania.

Badanie to wykazało, że podanie dużej dawki ketaminy było związane z objawami podobnymi do schizofrenii lub psychotomimetycznymi o silnym efekcie, ale wystąpił większy wzrost objawów pozytywnych niż negatywnych”, napisali autorzy. „Te odkrycia sugerują, że należy unikać dużych dawek kataminy w terapeutycznym zastosowaniu, aby zminimalizować ryzyko wywołania przejściowych objawów psychotycznych”.

Pełna treść publikacji tutaj: Association of Ketamine With Psychiatric Symptoms and Implications for Its Therapeutic Use and for Understanding Schizophrenia

Podziel się

Komentowanie wyłączone