Analiza przekrojowa badania przeprowadzonego w Finlandii wykazała, że częste nocne wybudzenia niemowląt  mają związek z występowaniem depresji poporodowej u młodych matek.

Aż 15% matek doświadcza depresji poporodowej w ciągu 1 roku od porodu, dr Annika Gunst, pracownik naukowy na wydziale sztuki, psychologii i teologii na Uniwersytecie Åbo Akademi w Finlandii, wraz z zespołem opublikowali wyniki swoich badań na łamach  Evolution, Medicine and Public Health.

„Wcześniejsze prace sugerują, że depresja poporodowa może być odpowiedzią adaptacyjną, która informuje matkę, że koszty wychowania potomstwa przewyższają korzyści reprodukcyjne” – czytamy.

Zdaniem naukowców depresja poporodowa jest również powiązana ze zmianami stylu życia, w tym zmianami w diecie, aktywności fizycznej oraz relacjach rodzinnych i społecznych.

„Postawiliśmy hipotezę, że nocne budzenie się niemowlęcia w 6 miesiącu po porodzie mogłoby wiązać się z objawami depresji poporodowej, a związek ten byłby spowodowany zaburzeniami snu matki i większą częstotliwością karmienia piersią” – napisała Gunst z zespołem.

Naukowcy opracowali i przeprowadzili ankietę, w której oceniano liczbę godzin snu w ciągu doby, godziny spędzone na aktywności w ciągu nocy, liczbę miesięcy karmienia piersią i codzienną częstotliwość karmienia piersią, objawy depresji poporodowej i problemy ze snem niemowlęcia. Pytania oparto na istniejących wcześniej badaniach, kwestionariuszach i skalach. Średni wiek 1598 kobiet objętych analizą wynosił 30,7 lat. Wśród nich 826 kobiet stwierdziło, że to ich pierwsze dziecko 1403 zgłosiło, że żyją w stałym związku, a 853 urodziło chłopców.

Według Gunst i współpracowników nocne przebudzenie w celu opieki nad niemowlęciem było w umiarkowanym stopniu związane z objawami depresji poporodowej, a związek ten był spowodowany zaburzeniami snu matki. Dodali, że wbrew ich hipotezie zwiększone karmienie piersią redukowało częstotliwość występowania depresji poporodowej. Nie było dużych różnic w skojarzeniach ze względu na płeć niemowlęcia, stosowanie mieszanki dla niemowląt, wspólne spanie czy liczbę porodów.

Gunst i współpracownicy zauważyli, że ich kwestionariusz opierał się na ustalonych badaniach, kwestionariuszach i skalach, które nie uwzględniały pewnych specyficznych zmiennych. Ponadto obecne badanie przeprowadzono w Finlandii, która ma „bardziej hojną politykę płatnego urlopu rodzicielskiego – prawdopodobnie przyczyniającą się do niższego poziomu zmęczenia” – niż inne kraje spoza Skandynawii o wysokich dochodach.

Naukowcy powiedzieli, że przyszłe badania analizujące związek między nocnym czuwaniem niemowląt a depresją poporodową powinny obejmować informacje na temat:

  • Tego czy dziecko karmione jest piersią, czy też odciągniętym wcześniej mlekiem z butelki.
  • tego, który rodzic budzi się w nocy, aby nakarmić niemowlę.
  • stosowania leków przeciwdepresyjnych .
  • „innych czynników, które mogą wpływać na związek między nocnym przebudzeniem niemowlęcia a karmieniem piersią i zmęczeniem matki ”.

Dodatkowe badania powinny również określić, czy nocne budzenie się niemowlęcia odgrywa rolę w chęci ponownego zajścia w ciążę przez matkę.

Podziel się

Komentowanie wyłączone