Od lat zakładano, że leki hipotensyjne, czyli grupa leków obniżających nasze ciśnienie tętnicze mają związek z występowaniem depresji u pacjentów. Sądzono, że trwałe obniżenie ciśnienia u pacjenta może również powodować obniżenie jego nastroju. Najnowsze badania wykazały jednak, że ta popularna opinia była błędna a niektóre z tych leków wykazują związek ze zmniejszeniem częstotliwości występowania depresji.

Duńscy badacze opublikowali w poniedziałek na łamach American Heart Association Journal wyniki swojego badania w którym przyjrzeli się korelacją pomiędzy przyjmowaniem najczęściej stosowanych leków hipotensyjnych a występowaniem depresji. Jak się okazało żaden z 41 badanych leków nie zwiększał ryzyka wystąpienia depresji, a nawet niektóre z nich wykazywały właściwości zmniejszające to ryzyko.

Dokonano przeglądu czterech głównych kategorii leków obniżających ciśnienie krwi: leki angiotensynowe (inhibitory konwertazy angiotensyny, inhibitory ACE i blokery receptora angiotensyny II lub ARB); antagoniści wapnia; beta-blokery; i diuretyki.

Naukowcy przeanalizowali rzeczywiste dane dotyczące ponad 3,7 miliona dorosłych, którzy zażywali którykolwiek z 41 najczęściej przepisywanych leków na nadciśnienie, zgodnie z dokumentacją zdrowotną w kilku duńskich rejestrach zdrowia w latach 2005–2015. Pacjenci, u których zdiagnozowano depresję lub mieli w swojej karcie pacjenta wcześniej przepisane leki przeciwdepresyjne, zostali wykluczeni z badania.

Leki hipotensyjne które wykazały właściwości obniżające ryzyko wystąpienia depresji to:

  • Enalapryl (lek angiotensynowy)
  • Ramipryl (lek angiotensynowy)
  • Amlodypina (antagonista wapnia)
  • Werapamil (antagoniata wapnia)
  • Kombinacje Werapramilu (antagoniata wapnia)
  • Propranolol (beta-bloker)
  • Atenolol (beta-bloker)
  • Bisoprolol (beta-bloker)
  • Karwedilol (beta-bloker)

„Jest możliwe, że mechanizm zmniejszania ryzyka depresji polega na działaniu przeciwzapalnym tych dziewięciu leków” – wyjaśnia Lars Vedel Kessing, M.D., D.M.Sc., główny autor badania i profesor psychiatrii w Centrum Psychiatrycznym w Kopenhadze i na Uniwersytecie w Kopenhadze „W przyszłości ważne będzie dokładne przyjrzenie się właściwościom przeciwzapalnych tych dziewięciu leków, które obniżyły ryzyko depresji”. (Niski stopień zapalenia jest powszechny w nadciśnieniu i chorobach serca, a także w depresji).

Odkrycia naszego badania mogą pomóc w opracowaniu receptur dla pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi, którzy są narażeni na depresję, doświadczali wcześniej w swoim życiu zaburzeń depresyjnych lub lekowych, oraz pacjentów z depresją w rodzinie ”- powiedział Kessing.„ Jeśli jednak pacjent czuje się dobrze przy ich aktualnej recepturze nie ma powodu do zmiany. Jeśli rozwinie się depresja, można rozważyć zmianę leku na jeden z dziewięciu leków przeciwnadciśnieniowych, które obniżają ryzyko depresji.

Badanie ma jednak swoje ograniczania związane z faktem, że nie było ono przeprowadzane w dedykowany sposób w warunkach klinicznych, a opierało się jedynie na historii pacjentów i danych statystycznych. Zespół badawczy dostrzega potrzebę dalszych badań, aby dokładniej przyjrzeć się właściwościom wyszczególnionych leków w kontrolowanych warunkach a także w terapii łączonej z innymi lekami. Mimo wszystko obecne wyniki stanowią mocny fundament dla dalszych badań i dają nam silne podstawy aby sądzić, że wyszczególnione leki hipotensyjne faktycznie redukują ryzyko wystąpienia depresji.

Podziel się

Komentowanie wyłączone