Według ankiety Kaiser Family Foundation (KFF) kobiety odczuwają większy stres z powodu pandemii COVID-19 niż mężczyźni. Badania przeprowadzono telefonicznie w dniach 25-30 marca na grupie 1226 dorosłych.

Ankietowane kobiety częściej niż mężczyźni twierdzą, że zostały w domu zamiast iść do pracy lub wykonywać inne czynności, zmieniły lub anulowały plany wypoczynkowe. 49% kobiet stwierdziło, że ich życie zostało „zakłócone” przez wybuch pandemii COVID-19, w porównaniu z 40% mężczyzn.

Co najbardziej istotne, 53% kobiet stwierdziło, że zmartwienia oraz stres związany z pandemią miały negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne, w porównaniu z 37% mężczyzn. Różnica ta była jeszcze większa między rodzicami, przy 57% matek zgłaszających pogorszenie zdrowia psychicznego w porównaniu z 32% ojców.

KFF po raz pierwszy zauważyła rozbieżność między reakcjami mężczyzn i kobiet w ankiecie przeprowadzonej w dniach 11–15 marca. Różnica między pogarszającym się zdrowiem psychicznym mężczyzn i kobiet wzrosła w ciągu zaledwie dwóch tygodni między badaniami.

Doktor Maureen Sayres Van Niel, która jest przedstawicielką Zgromadzenia APA przy „Caucus of Women Psychiatrists”, powiedziała, że chociaż wielkość próby w ankiecie jest niewielka, wskazuje ona na ważne trendy, które widzi także w swojej praktyce klinicznej.

„Kobiety ze wszystkich klas ekonomicznych poinformowały, że są w punkcie zwrotnym” – powiedziała Van Niel. „Starają się być nauczycielkami, kucharzami, prowadzić gospodarstwo domowe, pracować na pełny etat i być głównym pocieszycielem zmartwionych członków rodziny, a wszystko to w czasie, gdy zwykłe codzienne przyjemności, jak wyjście na spacer czy spotkanie z przyjaciółmi nie są już dostępne.”

Van Niel zauważyła, że różnice między mężczyznami i kobietami pod względem ich zdrowia psychicznego istniały przed rozpoczęciem pandemii COVID-19 i mogą mieć wpływ na wyniki badania. Kobiety częściej niż mężczyźni zgłaszają lekarzom swoje objawy w dziedzinie zdrowia psychicznego, a częstość występowania zaburzeń lękowych i depresyjnych u kobiet jest dwa razy większa niż u mężczyzn.

Kobiety w gospodarstwie domowym są zwykle bardziej obciążone, co może nasilać ich stres z powodu ograniczeń związanych z pandemią. Dane z „Bureau of Labour Statistics” pokazują, że nawet jeśli kobiety pracują w pełnym wymiarze godzin, dwa razy częściej od mężczyzn podejmują się opieki nad dziećmi i starszymi krewnymi, oraz są o dwie trzecie częściej odpowiadają za prace domowe, zauważyła Van Niel.

Ponadto 23% gospodarstw domowych jest kierowanych przez samotne matki, z których wiele żyje w biedzie. „Badania zdrowia psychicznego osób żyjących w niepewnej sytuacji socjalnej ujawniają wysoki poziom symptomów nerwicowych i depresyjnych, a kwarantanna tylko nasila te czynniki” – powiedziała.

Około jedna czwarta wszystkich kobiet statystycznie będzie doświadczać przemocy w związkach intymnych w ciągu swojego życia. „Jeśli kobiety zmuszone są teraz do przebywania w domu z kimś, kto jest skłonny do przemocy psychicznej jak i fizycznej, ich poziom stresu będzie radykalnie wyższy”, powiedziała Van Niel.

Van Niel zaapelowała do środowiska medycznego aby pro aktywnie pytać swoje pacjentki o równowagę obciążeń rodzinnych w ich życiu, czy mają wystarczająco dużo jedzenia i odpowiednie schronienie, oraz czy nie dochodzi do przemocy. Biorąc pod uwagę statystyki warto, włączyć takie pytania do rutynowego wywiadu.

Podziel się

Komentowanie wyłączone