Depresja, nadużywanie substancji psychoaktywnych, zaburzenia w relacjach międzyludzkich oraz skłonność do autodestrukcji są najczęstszą przyczyną samobójstw wśród lekarzy. Myśli samobójcze są również powiązane z czynnikami specyficznymi dla zawodów medycznych, takimi jak między innymi zwiększone obciążenie pracą i błędy medyczne. Wcześniejsze badania również wiązały wypalenie lekarzy z depresją oraz samobójstwami, jednak najnowsze badanie przedstawia bardziej złożony obraz tego zjawiska.

Korzystając z danych ankietowych zebranych między listopadem 2018 r. A lutym 2019 r. Od 1354 lekarzy praktykujących w całych Stanach Zjednoczonych, naukowcy odkryli, że pojawienie się czynników wypalenia zawodowego wśród lekarzy, w 85% przypadków wiązało się z podwyższonym ryzykiem wystąpienia myśli samobójczych. Badacze postanowili jednak skorygować dostępne dane o czynniki wskazujące na występowanie depresji u ankietowanego lekarzy. Po skorygowaniu danych, nie było już wyraźnego związku pomiędzy wypaleniem zawodowym a ryzykiem wystąpienia myśli samobójczych.

Po skorygowaniu modeli depresja odpowiadała za 202% wzrostu prawdopodobieństwa wystąpienia myśli samobójczych. Co ciekawe, w badaniach konsekwencji wynikających z bezpośredniej opieki nad pacjentem, pojawia się odwrotny wzorzec. Każdy wzrost wypalenia zawodowego, wiązał się ze zgłaszanymi przez lekarzy błędami medycznymi, jednak depresja nie została ujęta w badaniu „Związek wypalenia zawodowego lekarzy z myślami samobójczymi i błędami medycznymi”, opublikowanym w JAMA Network Open.

„Chociaż wypalenie zostało zidentyfikowane jako czynnik ryzyka wystąpienia depresji i samobójstw u lekarzy, wcześniejsze badania nie uwzględniły w pełni skutków obu” – powiedziała Nikitha K. Menon, główna autorka badania i badacz nauk społecznych w psychiatrii wydział w Stanford University School of Medicine. „Co więcej, istnieją pewne kontrowersje co do tego, czy wypalenie i depresja są naprawdę odrębnymi konstrukcjami, czy po prostu stopniami tego samego podstawowego zaburzenia.”

„Badamy związki pomiędzy tymi czynnikami, a także jak każdy z nich osobno. Wypalenie i depresja odnosi się do prawdopodobieństwa myśli samobójczych i zgłaszanych przez lekarzy błędów medycznych, po pełnym uwzględnieniu ich skutków” – dodała. „Nasze odkrycia sugerują, że wypalenie i depresja to odrębne doświadczenia, które mają różne konsekwencje dla lekarzy i ich pacjentów”. Menon dodała, że „depresja wiąże się ze znacznie wyższymi szansami na myśli samobójcze, nawet po uwzględnieniu wypalenia”.

„Chociaż wypalenie zwróciło uwagę jako epidemia w medycynie wynikająca z dysfunkcjonalnego systemu, a nie indywidualnej niewydolności” – powiedziała Menon. „W medycynie depresja i inne choroby psychiczne są nadal piętnowane.
To piętno kulturowe związane z chorobami psychicznymi prawdopodobnie pogłębia bariery, z jakimi borykają się lekarze, uniemożliwiając im szukanie pomocy, kiedy jej potrzebują” – dodała.

 

Podziel się

Komentowanie wyłączone