Badacze ze uniwersytetu Stony Brook otrzymali 3,5 miliona dolarów grantu badawczego na przeprowadzenie badań obrazowania Pozytonową Tomografią Emisyjną (PET) dotyczących wpływu zmian w strukturze mózgu na powstanie depresji.

Dr. N. Med. Ramin Parsey, główny badacz zespołu, powiedział, że fundusze udostępnione przez National Institutes of Mental Health pozwolą jego zespołowi na użycie specjalnej metody obrazującej zdolnej do oszacowania dokładnego stopnia anomalii w mózgu pacjentów chorych na depresję.

„Uważamy, że depresja nie jest jednolitym zaburzeniem, ale raczej serią różnych nieprawidłowości w mózgu, które prowadzą do czegoś, co wygląda jak depresja”, powiedział w oświadczeniu Parsey. „Ponadto uważamy, że pewne konkretna nieprawidłowość w mózgu jest ściśle związana z występowaniem choroby i chcemy się temu bliżej przyjrzeć.”.

Wcześniejsze prace podjęte przez Parseya i innych wskazały białko TSPO jako marker „neurozapalenia”. Średnio TSPO jest podwyższone o prawie 30% w korze przedczołowej osób z depresją w porównaniu ze zdrowymi pacjentami. U pacjentów z najwyższym poziomem tychże białek, zespół przetestuje skuteczność celekoksybu – powszechnie stosowanego w celu zmniejszenia stanu zapalnego.

Po zakończeniu badań Parsey wraz z zespołem mają nadzieję określić nieprawidłowości w mózgu leżące u podstaw depresji i zaproponować nowe metody leczenia.

Pozytonowa Tomografia Emisyjna (PET) to technika obrazowania, w której (zamiast, jak w tomografii komputerowej, zewnętrznego źródła promieniowania rentgenowskiego lub radioaktywnego) rejestruje się promieniowanie powstające podczas anihilacji pozytonów (antyelektronów). Źródłem pozytonów jest podana pacjentowi substancja promieniotwórcza, ulegająca rozpadowi beta plus. Substancja ta zawiera izotopy promieniotwórcze o krótkim czasie połowicznego rozpadu, dzięki czemu większość promieniowania powstaje w trakcie badania, co ogranicza powstawanie uszkodzeń tkanek wywołanych promieniowaniem. Wiąże się także z koniecznością uruchomienia cyklotronu w pobliżu (krótki czas połowicznego rozpadu izotopów to także krótki maksymalny czas ich transportu) co znacząco podnosi koszty.

Via Wikipedia

Podziel się

Komentowanie wyłączone